Obec Horní Rožínka

Hlášení rozhlasu

Hlášení ze dne 10. 1. 2020

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :   

V neděli  12.1.2020 v odpoledních hodinách od 14.00 h bude v naší obci jako každý rok probíhat „TŘÍKRÁLOVÁ CHARITATIVNÍ  SBÍRKA“ pod záštitou diecézní charity Brno. Za Váš případný příspěvek děkujeme.

 

Dále obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :  V neděli  12.1.2020 od 13.30 h se  bude v kanceláři obecního úřadu konat již tradiční čtení pro radost, na které vás zve Klub čtenářů a který pro vás připravil tento program:

Začneme prezentací asi dvou set fotografií od věkovitých po soudobé. Fotografie mají vztah k obci a hasičům. Jsou tam lidičky, na které můžeme už jen vzpomínat a taky místa, která teď vypadají jinak.

Přijdou za námi dětští Tři králové, zazpívají a přednesou koledy, my jim za to přispějeme do sbírky pro Charitu.

Až se rozloučíme s koledníky, tak členové klubu přečtou ukázky z knih. Výběr je podle vlastní volby, rozsah témat je široký a určitě zajímavý.

Program je zaštítěn Obecním Úřadem a uskuteční se tuto neděli, tedy 12.ledna od 13,30hodin.

 

Dále obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :  V sobotu  18.1.2020 od 19.00 h se  bude v kanceláři obecního úřadu konat veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Na programu jednání bude :

1)-ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

2)- PROJEDNÁNÍ ZMĚNY VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Z DŮVODU PODÁNÍ REZIGNACE JEDNOHO ČLENA OZ.

3)- PROJEDNÁNÍ PRODLOUŽENÍ ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO PROSTORU NOVÉ LOKALITY BYDLENÍ

4)- PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU OBCE A MOŽNOSTI ŽÁDOSTI O DOTACE  V ROCE 2020

Vypsat i starší hlášeníKontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Ing. Luboš Vetešník
Tel.: +420 739 034 453

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign