Obec Horní Rožínka

Hlášení rozhlasu

Hlášení ze dne 24. 1. 2019

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 2.2.2019 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude :

1)-ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

2)-PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA DOSTÁLA J. O SMĚNU POZEMKU 

3)- PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ M. O ZMĚNU DŘÍVE PROJEDNANÝCH DOHOD O ODPRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ.

4)-ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2018

5)-RŮZNÉ

6)-DISKUSE

Vypsat i starší hlášeníKontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Ing. Luboš Vetešník
Tel.: +420 739 034 453

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign