Obec Horní Rožínka

Hlášení rozhlasu

Hlášení ze dne 21. 6. 2022

Od pondělí 4.7.2022 do pátku 8.7.2022 pojízdná prodejna pekařství Koudelka nepojede

Hlášení ze dne 26. 5. 2022

Firma: Společenství kominíků a topenářů

 Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

 Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 15.6.2022

 -cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

 Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 S pozdravem: Společenství kominíku a topenářů

 

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02168115, 02695308, 09178937, 14122928

Hlášení ze dne 10. 5. 2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne
23.05.2022 od 07:30
do 23.05.2022 14:00
Vypnutá oblast:
bez napětí bude celá obec Horní Rožínka
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny

Hlášení ze dne 25. 4. 2022

Firma Bromová – Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 19 týdnů za 230 Kč/kus.

Prodej se uskuteční v neděli 1.5. a 15.5. u autobusové zastávky v 9:15 hod..

Michael  Pour    608217464

 

Hlášení ze dne 24. 4. 2022

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude v sobotu 30.4.2022 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu

Hlášení ze dne 8. 4. 2022

Hlášení :​


Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:

777–888–332

 

Nabízí:

 • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

 • broušení starých hrobů

 • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

 • veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu

 • dnes sleva až 30%

 • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777–888–332

Hlášení ze dne 10. 1. 2022

V pondělí 10.1.2022 se TS nezdařilo vyvezení popelnic  z důvodu silniční nehody, 

naše popelnice budou vyvezeny zítra t.j, v úterý 11.1.2022

Hlášení ze dne 6. 1. 2022

Vážení občané !

Již po 22 té  Vás i letos oslovuje charita České republiky pod záštitou dobrovolnického centra, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou  ke konání charitativní akce : TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Ta je již nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích . Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot , které umožňují veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým .

V naší obce se tato sbírka uskuteční v sobotu 8.1.2022 v odpoledních hodinách .

S pozdravem vedoucí koledníků – dobrovolník Anna Veselá a koledníci

Hlášení ze dne 11. 11. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 23.11.2021 od 07:30 do 23.11.2021 15:30

Hlášení ze dne 10. 11. 2021

MUDr. Lukáš neordinuje 11. a 12.11.2021 z důvodu odborného vzdělávání. Zastupuje MUDr. Josef Melník v Bystřici n.P. tel. 778149550

Hlášení ze dne 25. 10. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.11.2021

dne 10.11.2021 od 7.30 do 15.30. nepůjde v naší obci elektřina.

Hlášení ze dne 9. 9. 2021

Firma Juriga z Troskotovic bude v sobotu 11. 9. v 13:00 hodin u kapličky prodávat brambory na uskladnění a cibuli.
Brambory -  8,– Kč za 1 kg, baleny po 12,5 kg, cibule 15,– Kč za 1 kg, balena po deseti kilogramech.
JURIGA,s.r.o.
Troskotovice 280
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ:26909928
DIČ:CZ26909928
tel.:724342435

Hlášení ze dne 10. 8. 2021

MUDr. Milan Lukáš oznamuje pacientům, že ve dnech 16.8 – 27.8. 2021 má dovolenou.

Zastupuje MUDr. Pavel Hruška ve Strážku, tel. 731 756 960

 

OHŇOSTROJ V SOBOTU 14.8.2021 v 21.30 h

Ohlašuji , že v sobotu 14.8.2021 po 21.30 h bude ze soukromého pozemku u rybníčku odpálen krátký svatební ohňostroj na počest novomanželů.

Prosím, aby si občané v této době ochránili své domácí mazlíčky a citlivá zvířata, za což předem děkuji a přeji všem pěknou podívanou a nevšední zážitek.

Hlášení ze dne 5. 8. 2021

OHŇOSTROJ V SOBOTU 7.8.2021 a V SOBOTU 14.8.2021 v 21.30 h

Ohlašuji , že v sobotu 7.8.2021 a  14.8.2021 po 21.30 h bude ze soukromého pozemku u rybníčku odpálen krátký svatební ohňostroj na počest novomanželů.

Prosím, aby si občané v této době ochránili své domácí mazlíčky a citlivá zvířata, za což předem děkuji a přeji všem pěknou podívanou a nevšední zážitek.
S přáním hezkého dne
ing. L. Vetešník

Hlášení ze dne 13. 7. 2021

Firma Juriga bude ve čtvrtek 15. 7. v 15:30 hodin na obvyklém místě prodávat nové brambory a cibuli
Brambory – 1 kg za 12,50 Kč, baleny po osmi kilogramech, cibule – cena za 1 kg 20 Kč, balena po pěti kilogramech

Hlášení ze dne 1. 7. 2021

INFORMACE o konání veřejného zasedání OZ

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude v PÁTEK 9.7.2021 v 18.00 hodin v KLUBOVNĚ obecního úřadu

Na programu jednání bude :

1)- JEDNÁNÍ O ZAJIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH SPLAŠKOVÝCH VOD V NAŠÍ OBCI V SOULADU SE ZÁKONNÝMI USTANOVENÍMI .                                                                        PRO ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝKLADU A ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK NA TUTO PROBLEMATIKU BUDE NA NAŠEM ZASEDÁNÍ OZ PŘÍTOMEN TAKÉ VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ING. F.KLIMEŠ, PROJEKTANT ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD AUTORIZOVANÝ ING. L.DVOŘÁČEK A TAKÉ ZÁSTUPCE OBCE STARKOČ, PODOBNÉ NAŠÍ, KDE SE S TOUTO PROBLEMATIKOU JIŽ VYROVNALI MODERNÍM ZPŮSOBEM.  PROSÍM O HOJNOU ÚČAST, PROTOŽE V TÉTO DOBĚ LZE NA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD JEŠTĚ ZÍSKAT NĚJAKÉ DOTACE A DÁ SE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE NIKOHO NAKONEC SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NEMINE. JEDNÁ SE O NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

2)-PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKU p.č.36/2 (HLINÍKY)

3)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O OPRAVU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE K NOVÉ LOKALITĚ BYDLENÍ

4)-INFO O PRŮBĚHU STAVBY PRODLOUŽENÍ NN A VODOVODU DO NOVÉ LOKALITY BYDLENÍ

5)PROJEDNÁNÍ NÁKLADŮ NA PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO NOVÉ LOKALITY BYDLENÍ.

6)-ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2021

Hlášení ze dne 19. 6. 2021

MUDr. Milan Lukáš oznamuje pacientům, že ve dnech 21.6 – 25.6. 2021 má dovolenou.

Zastupuje MUDr. Pavel Hruška ve Strážku, tel. 731 756 960

Hlášení ze dne 8. 4. 2021

VAS a.s. OZNAMUJE, ŽE V ÚTERÝ 13.4.2021 OD 8.00 DO 14.00 BUDE V NAŠÍ OBCI ZASTAVENA VODA Z DŮVODU NAPOJENÍ NOVÉ ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU. NA NÁVSI BUDE PŘISTAVENA CISTERNA S PITNOU VODOU.

Hlášení ze dne 29. 3. 2021

ZMĚNA SVOZU ODPADU

Ohlašuji změnu svozu komunálního odpadu. Svoz bude z pondělí 5.4. přesunut na úterý 6.4.2021.

Dále hlásím, že od dubna přecházíme na „letní svozy“ a budeme svážet 1 x za 14 dní (klasicky v sudé týdny).

Hlášení ze dne 21. 2. 2021

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 7.3.2021

 -cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

Malá Morávka 287, 793 36

IČO: 04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

 

 

DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává

v úterý 2. března 2021 v 9:25 hod. u kapličky

kuřice hnědé, černé a bílé -  stáří  19 – 21 týdnů, cena 195 – 205 Kč/ks.

Objednávky přijímáme na tel.: 777 98 98 09 nebo drubez.mirovka@seznam.cz.

S ohledem na aktuální opatření a jejich možnou změnu, prosíme vždy o objednání drůbeže.

-- Ing. Radek Svoboda tel.: 777 98 98 09 e-mail: drubez.mirovka@seznam.cz

Hlášení ze dne 22. 12. 2020

MUDr. Milan Lukáš oznamuje, že ve dnech 29.12–31.12.2020 má dovolenou.

Zastupuje MUDr. Petr Bohanes v Nedvědici, tel. pro objednání 566 566 291 od. 8.00 – 10.00

Hlášení ze dne 6. 11. 2020

Obecní úřad obce Horní Rožínka dále oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude v sobotu 14.11.2020 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu

Hlášení ze dne 14. 10. 2020

1)  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.10.2020

rádi bychom Vám dali vědět, že Váš distributor E.ON Distribuce, a.s. plánuje úpravy, opravy nebo vylepšení elektrického vedení, a proto bude muset na nezbytně dlouhou dobu přerušit dodávku elektřiny v termínu: 26.10.2020 07:30:00 – 26.10.2020 16:30:00 

Aktuální termíny a časy přerušení doporučujeme sledovat na www.eon-distribuce.cz, případně telefonicky na Poruchové službě 800 22 55 77. V průběhu prací může dojít ke změně. 

 

2)   OOP uzavírka III-3853 Dolní Rožínka-2 (PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 5.11.2020) 

Hlášení ze dne 8. 8. 2020

V neděli 16.srpna 2020 se uskuteční v naší obci již tradiční mariánská pouť. 

V 10.45 začne u kapličky slavnostní mše sloužená za všechny naše živé i zemřelé občany. 

Po ukončení vás zveme na sousedské posezení s hudbou a pohoštěním. 

Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme, abyste podle svých možností pozvali i členy vašich rodin, žijící mimo naši obec.

 

Obecní úřad obce Horní Rožínka dále oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude v sobotu 15.8.2020 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu

Hlášení ze dne 23. 7. 2020

Firma Bromová – Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 11 až 14 týdnů cena 140 až 200Kč/kus.
Prodej se uskuteční v dny 1.8. a 15.8. u autobusové zastávky 9:15 hod..

Hlášení ze dne 9. 7. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne
15.07.2020
od 07:30
do 15.07.2020
15:30

Hlášení ze dne 5. 5. 2020

Oznámení VAS a.s.:

V úterý 12.5.2020 od 7.00 do 14.00 bude z důvodu poruchy na vodovodním řadu přerušena dodávka pitné vody pro obec Horní Rožínka. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u kapličky.

Hlášení ze dne 6. 4. 2020

Odečty elektroměrů

Ve čtvrtek dne 9.4.2020 budu provádět odečty elektroměrů ve Vaší obci.  
Žádám proto, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry.

S ohledem na vládní nařízení, upřednostňuji zanechání stavů nepřístupných elektroměrů, na viditelném místě.

Děkuji

 S pozdravem

 DOKULIL Ondřej

odečty pro e-on

tel.: 728 794 958

 

Odvoz komunálních odpadů

Technické služby oznamují, že svoz komunálního odpadu bude z pondělí 13.4. přesunut na úterý 14.4.

Děkujeme za pochopení.

 

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha

Nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.

je v tomto období zakázáno: – rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, – kouření (s výjimkou elektronických cigaret), – používání pyrotechnických výrobků, – používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně), – jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru. – spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, – jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci). Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou: – lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, – suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru, – plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru, – sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

Hlášení ze dne 6. 4. 2020

Odečty elektroměrů

Ve čtvrtek dne 9.4.2020 budu provádět odečty elektroměrů ve Vaší obci.  
Žádám proto, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry.

S ohledem na vládní nařízení, upřednostňuji zanechání stavů nepřístupných elektroměrů, na viditelném místě.

Děkuji

 S pozdravem

 DOKULIL Ondřej

odečty pro e-on

tel.: 728 794 958

 

Odvoz komunálních odpadů

Technické služby oznamují, že svoz komunálního odpadu bude z pondělí 13.4. přesunut na úterý 14.4.

Děkujeme za pochopení.

 

Hlášení ze dne 20. 3. 2020

MUDr. Milan Lukáš oznamuje:

Provoz naší praxe je limitován nedostatkem ochranných prostředků.

Bude fungovat pouze ordinace na Dolní Rožínce v nouzovém režimu.

Ordinační hodiny v Rožné jsou dočasně zrušeny.

Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Tel. 566567144.

Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.

Další podrobné informace jsou na úřední desce.

Děkujeme za pochopení.

Váš Lékař: MUDr. Milan Lukáš.

 

Dále OÚ oznamuje:

V současné době platí povinnost nosit mimo domov ochranu úst a nosu (například ochranné roušky).

Pokud někteří z občanů si je dosud nezajistili, můžou se telefonicky obrátit na starostu (tel. 739034453)

a budou jim zdarma dodány roušky, které ušila paní Střešňáková a paní Veselá z materiálu dodaného Mikroregionem Bystřicko, za což jim obec děkuje.

Hlášení ze dne 10. 1. 2020

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :   

V neděli  12.1.2020 v odpoledních hodinách od 14.00 h bude v naší obci jako každý rok probíhat „TŘÍKRÁLOVÁ CHARITATIVNÍ  SBÍRKA“ pod záštitou diecézní charity Brno. Za Váš případný příspěvek děkujeme.

 

Dále obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :  V neděli  12.1.2020 od 13.30 h se  bude v kanceláři obecního úřadu konat již tradiční čtení pro radost, na které vás zve Klub čtenářů a který pro vás připravil tento program:

Začneme prezentací asi dvou set fotografií od věkovitých po soudobé. Fotografie mají vztah k obci a hasičům. Jsou tam lidičky, na které můžeme už jen vzpomínat a taky místa, která teď vypadají jinak.

Přijdou za námi dětští Tři králové, zazpívají a přednesou koledy, my jim za to přispějeme do sbírky pro Charitu.

Až se rozloučíme s koledníky, tak členové klubu přečtou ukázky z knih. Výběr je podle vlastní volby, rozsah témat je široký a určitě zajímavý.

Program je zaštítěn Obecním Úřadem a uskuteční se tuto neděli, tedy 12.ledna od 13,30hodin.

 

Dále obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :  V sobotu  18.1.2020 od 19.00 h se  bude v kanceláři obecního úřadu konat veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Na programu jednání bude :

1)-ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

2)- PROJEDNÁNÍ ZMĚNY VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Z DŮVODU PODÁNÍ REZIGNACE JEDNOHO ČLENA OZ.

3)- PROJEDNÁNÍ PRODLOUŽENÍ ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO PROSTORU NOVÉ LOKALITY BYDLENÍ

4)- PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU OBCE A MOŽNOSTI ŽÁDOSTI O DOTACE  V ROCE 2020

Hlášení ze dne 12. 12. 2019

OZNÁMENÍ O PLOŠNÉ DERATIZACI OBCE

Organizační schůzka s realizátory deratizace je z důvodu úmrtí v rodině deratizátora přesunuta o týden na 20.12.2019 místo původního termínu (pátek 13.12.2019). Ostatní informace jsou beze změn, tj. začátek v 15.30 h u kapličky.

Hlášení ze dne 4. 12. 2019

OZNÁMENÍ O PLOŠNÉ DERATIZACI OBCE

 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Horní Rožínka konaného dne 30. 11. 2019 OZ rozhodlo o provedení plošné deratizace obce s firmou ing. Oldřich Vondráček.

Náklady plošné deratizace bude hradit obec.

Organizační schůzka s realizátory deratizace je dohodnuta na pátek 13.12.2019 v 15.30 h u kapličky, kde dojde k posouzení jednotlivých ohnisek přemnožení hlodavců, určení optimálního způsobu likvidace hlodavců, předání návnad a proškolení jednotlivých zájemců o deratizaci z řad občanů.

Z důvodu maximálního účinku plošné deratizace je třeba, aby všichni občané, kteří mají o deratizaci ve svých hospodářstvích a objektech zájem, použili tyto nástrahy ve stejnou dobu určenou realizátory deratizace.

Občané jsou v době plošné deratizace povinni zajistit svá domácí a hospodářská zvířata tak, aby se k nástrahám nedostala.

Na domluvený termín přijedou  pracovníci DDD na domluvené místo u kapličky, kde budou mít pro občany k dispozici tyto druhy  nástrah:

 Zrní..-.. vhodné na půdy a suchá místa, nástraha hlavně pro myši ale i pro potkany.

Granule – . podobně jako zrní.

Granule voskované velké -Norat H.-..vhodné do vlhka ,díry po potkanech, pod dřevo..

Sáčky s pastou.-..suchá místa, kůlny, půdy, garáže, sklepy, myši i potkani

Hubex…- .15cm válečky, použití jako u sáčků.

 Nástrahy jsou v sáčcích po 0,5kg, pasta po 20ks .

 Obec rozhodne  jaké množství na číslo domu poskytne s přihlédnutím na zamoření hlodavci (0,5–1kg. na dům podle velikosti  hospodářství  a zamoření , po poradě s pracovníky DDD pak je možné zvýšit dávku).

 Současně pracovníci DDD projdou i obecní prostory, případně vhodné kanály.

Hlášení ze dne 14. 8. 2019

OBEC HORNÍ ROŽÍNKA A SDH HORNÍ ROŽÍNKA

 

zvou všechny rožínecké občany, rodáky, věřící a příznivce Horní Rožínky na oslavu 125.výročí vzniku SDH  a setkání rodáků v neděli 18. 8. 2019

 

 Sraz účastníků od 10.15 hod. na návsi u kapličky.

 

Program:

10,40hod.   Přivítání domácích i hostů

10,45hod.   Mše svatá za hasiče

12,30hod.   – oslava 125. výročí vzniku SDH v Horní Rožínce s pohoštěním.

 

Při mši i k dalšímu programu hraje dechová kapela „BOBRŮVANKA“. Po skončení oficiálního programu bude kapela hrát k poslechu i tanci.

 

 Pořádající Obec Horní Rožínka a SDH Horní Rožínka se těší na Vaši návštěvu.

 

 Všem, kteří přinesou něco dobrého i pro ostatní na občerstvení a všem, kteří se aktivně zúčastní příprav oslavy, předem velmi děkujeme!!

Hlášení ze dne 13. 3. 2019

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:

777–888–332

 

Nabízí:

 • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

 • broušení starých hrobů

 • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

 • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

 • dnes sleva až 30%

 • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777–888–332

Hlášení ze dne 12. 3. 2019

Drůbežárna Mírovka, prodává 13.3.  2019 v 9:00 hod u kapličky, nosné kuřice před snůškou stáří 19 týdnů, cena 170 Kč za kus, barva hnědá, černa a bílá 

Hlášení ze dne 24. 1. 2019

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 2.2.2019 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude :

1)-ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

2)-PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA DOSTÁLA J. O SMĚNU POZEMKU 

3)- PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ M. O ZMĚNU DŘÍVE PROJEDNANÝCH DOHOD O ODPRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ.

4)-ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2018

5)-RŮZNÉ

6)-DISKUSE

Hlášení ze dne 3. 1. 2019

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

 Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že :  

V neděli  6.1.2019 v odpoledních hodinách od 14.00 h bude v naší obci jako každý rok probíhat „TŘÍKRÁLOVÁ CHARITATIVNÍ  SBÍRKA“ pod záštitou diecézní charity Brno. Za Váš případný příspěvek děkujeme.

 

Dále obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že : 

V neděli  6.1.2019 od 15.00 h se  bude v kanceláři obecního úřadu konat již tradiční čtení pro radost, na které jste všichni srdečně zváni.

Hlášení ze dne 14. 12. 2018

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 22.12.2018 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

2)-SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE HORNÍ ROŽÍNKA

3)-PŘÍKAZ  INVENTARIZACE (INVENTARIZAČNÍ KOMISE)

4)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 10 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

5)-PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA DOSTÁLA JIŘÍ st. O SMĚNU ČÁSTI POZEMKŮ VEDLE SPORNÉ HRANICE  A TÍM UZNÁNÍ HRANICE MEZI parc. č 14/3 a parc.č. 261/1.

6)- PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ  MARIE SCHWARZEROVÉ  O ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKU KOLEM OBJEKTU č.p.20.

7)-DISKUSE

 

MUDr. Kroupová bude od února 2019 ordinovat v Dolní Rožínce místo MUDr. Dernera. Již od 1. 1. 2019 je možné se k ní přihlásit v ordinaci v Bystřici nad Pernštejnem, telefon: 566 688 260.

 

TS Bystřice n.P. oznamují, že vyvážení komunálního odpadu v době svátků bude probíhat v sobotu 22.12. 2018 a v sobotu 29.12.2018

 

- Obecní úřad obce Horní Rožínka  PŘEJE VŠEM OBČANŮM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

 

Hlášení ze dne 23. 10. 2018

27.10.2018 ve 13 hodin v Bystřici nad Pernštejnem na zimním stadionu  bude zápas HC Opajda Horní Rožínka proti Hluší psy Rožná.

Hlášení ze dne 23. 10. 2018

Obecní úřad Horní Rožínka

 

srdečně zve všechny občany na oslavu 100 let výročí vzniku České republiky, která se bude konat v neděli 28. října 2018 ve 14 hodin u kapličky.

 

Program:

 • projev k připomenutí 100 let výročí vzniku České republiky

 • udělení vyznamenání

 • sázení lípy

 • slavnostní přípitek

 • následné posezení při kávě a koláčcích v obecní klubovně

 

Hlášení ze dne 6. 9. 2018

Pekárna Koudelka oznamuje, že bude do naší obce pravidelně zajíždět pojízdná prodejna pečiva.

Bude zastavovat u kapličky každý týden pondělí,středa a pátek od 8:50 do 9:10 hodin.

Hlášení ze dne 29. 6. 2018

Dne 13.7.2018 v 19 hod. v kanceláři OÚ Horní Rožínka bude konat veřejná schůze .

Hlášení ze dne 5. 6. 2018

Ve dnech 5.6. – 9.6.2017 nebudou MUDr. Derner a MUDr. Dernerová ordinovat .Zástup zajištěn v Bystřici n.P.:

MUDr. T. Pecinová a MUDr. M. Kroupová

Hlášení ze dne 28. 5. 2018

MUDr. Milan Lukáš oznamuje,že ve dnech 4.6–8.6.2018 má dovolenou. Zastupuje MUDr. Petr Bohanes v Nedvědici.

Hlášení ze dne 16. 4. 2018

Drůbež Novák HB- drůbežárna Mírovka, prodává 20.4.  2018 v 9:00 hod u kaplicky  nosné kuřice před snůškou stáří 19 týdnů, cena 160 Kč za kus.

Hlášení ze dne 6. 4. 2018

MUDr. Milan Lukáš oznamuje,že ve dnech 16.4.-20.4.2018 má dovolenou. Zastupuje MUDr. Petr Bohanes v Nedvědici.

Hlášení ze dne 7. 3. 2018

Dne 26.3.2018 v 19 hodin v kanceláři  OÚ bude mimořádná veřejná schůze OZ Horní Rožínky.

Hlášení ze dne 15. 2. 2018

Nová provozní doba lékárny Dolní Rožínka.

Lékárna

OOVL

592 51 Dolní Rožínka 65

Telefon: 566 520 638

 

 

Provozní doba

Pondělí:                          7:45 – 15:45

Úterý:                     13:00 – 15:45

Středa:                     7:30 – 14:30

Čtvrtek:                           7:30  –  11:00

Pátek:                       7:30 – 12:00

 

Provozovatel, odborný zástupce:

PharmDr. Jarmila Fendrychová

Stříbrná 786

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 67521096

Hlášení ze dne 14. 2. 2018

 

​Hlášení :​


Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás dnes bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:

777–888–332

 

Nabízí:

 • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

 • broušení starých hrobů

 • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

 • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

 • při zavolání dnes sleva až 30%

 • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777–888–332

Hlášení ze dne 1. 2. 2017

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že

 MUDr. Milan Lukáš

praktický lékař pro dospělé

ve dnech

3.2.2017 (pá) 

neordinuje

Zastupuje:

MUDr. Pavel Kudláček v Bystřici n.p. na poliklinice

a MUDr. Petr Bohanes v Nedvědici

 

Hlášení ze dne 23. 11. 2016

Vážený pane starosto,

 oznamuji Vám, že v termínech 10. a 26.12.2016 a 14.1.2017 vždy od 9:00 přibližně do 18:00 proběhnou v KÚ Horní Rožínka hony Mysliveckého spolku Dolní Rožínka.

Tímto Vás prosím, abyste tyto informace zveřejnil na úřední desce obce, aby se předešlo újmě na zdraví obyvatel.

 Děkuji.

 S pozdravem Ing. Marie Balabánová, Ph.D., předseda MS Dolní Rožínka

Hlášení ze dne 21. 10. 2016

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat pravidelné  veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 5.11.2015 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2016

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2017

4)-PROJEDNÁNÍ ZÁVĚRŮ INVENTARIZACE (INVENTARIZAČNÍ KOMISE)

5)- JEDNÁNÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH –ZÁMĚR OBCE Č.1/2016 – PRODEJ POZEMKU Č. 21/1 LOUKA O VÝMĚŘE 748 M2 Z DŮVODU ŽÁDOSTI O PRODEJ POZEMKU PANA MICHALA FENDRYCHA

6)-DISKUSE

Hlášení ze dne 7. 8. 2016

SREDEČNĚ VÁS ZVEME NA OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ OBCE – viz pozvánka na úřední desce

Hlášení ze dne 22. 7. 2016

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 30.7.2016 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu jako náhrada za pravidelné zasedání, které mělo být 2.7.2016 a z důvodu malé účasti zastupitelů bylo zrušeno.

Hlášení ze dne 4. 4. 2016

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 7.5.2016 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE r.2015 

2)-ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE 2015

3)-PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4)- SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 S ROZPISEM

5)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

6)-RŮZNÉ

7)-DISKUSE

Hlášení ze dne 13. 1. 2016

Vážení občané,

V naší obci se uskutečnila sbírka tříkrálová v sobotu 9.1.2016, ve které naši občané přispěli na charitativní účely částkou 3370,– Kč .

S pozdravem vedoucí koledníků – dobrovolník Nikol Fendrychová a koledníci

Hlášení ze dne 7. 1. 2016

Vážení občané !

Již po 16 té  Vás i letos oslovuje charita České republiky pod záštitou dobrovolnického centra Kambala, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou  ke konání charitativní akce : TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Ta je již nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích . Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot , které umožňují veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým .

„V roce 2016 použije Oblastní charita Žďár nad Sázavou finance získané ze sbírky prioritně na zajištění provozu služeb, které poskytuje pro potřebné na téměř celém území žďárského okresu. Množí se také dotazy, zda bude výtěžek použitý též na pomoc uprchlíkům.  Za tímto účelem  bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci veřejné sbírky přístupné pro dárce, kteří chtějí tuto oblast činnosti Charity podpořit. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude tedy přednostně použit v našem regionu,“ vysvětlila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

V naší obce se tato sbírka uskuteční v sobotu 9.1.2016 v odpoledních hodinách .

S pozdravem vedoucí koledníků – dobrovolník Nikol Fendrychová a koledníci

Hlášení ze dne 27. 9. 2015

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce  v neděli 4.10.2015 v 19.00 h v kanceláři OU.

Hlášení ze dne 29. 8. 2015

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že veřejná zasedání zastupitelstva obce 

se od 2.5.2015 budou konat každou 1.sobotu každý lichý měsíc v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 

T.j. další zasedání se koná v sobotu 5.9.2015.

Na programu bude jednání ohledně opravy místní komunikace  - cesty k „Bučíkům“

Hlášení ze dne 15. 4. 2015

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 2.5.2015 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE r.2014 

2)-ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE 2014

3)-PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4)- SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015 S ROZPISEM

5)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

6)-RŮZNÉ

7)-DISKUSE

 

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že veřejná zasedání zastupitelstva obce 

se od 2.5.2015 budou konat každou 1.sobotu každý lichý měsíc v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Hlášení ze dne 22. 2. 2015

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v sobotu 7.3.2015 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

 

NOVÁ POJÍZDNÁ PRODEJNA ŘEČICE

V naší obci bude nově poskytovat své služby pojízdná prodejna Řečice.

Zastavovat bude v pondělí a ve čtvrtek pravidelně v 9,15 hod.na návsi u kapličky(vyjímka kdy nejedeme-pouze státní svátek)

Start trasy od 16.2.2015 včetně.

Sortiment: kompletní pekařský,tzn, několik druhů chlebů, rohlíků,mnoho druhů sladkého i slaného pečiva. Dále sortiment cukrářský, větrníky, věnečky, rolády, řezy, atd. A také studená kuchyně, několik druhů pomazánek, salátů,ovocné jogurty a tvarohy.

Vše vyráběné v výrobnách Pekařství Řečice

Hlášení ze dne 15. 2. 2015

EON

Dne 18.2.2015 od 7.30 do 12.30 bude v celé obci Horní Rožínka přerušena dodávka elektrické energie

 

NOVÁ POJÍZDNÁ PRODEJNA ŘEČICE

V naší obci bude nově poskytovat své služby pojízdná prodejna Řečice.

Zastavovat bude v pondělí a ve čtvrtek pravidelně v 9,15 hod.na návsi u kapličky(vyjímka kdy nejedeme-pouze státní svátek)

Start trasy od 16.2.2015 včetně.

Sortiment: kompletní pekařský,tzn, několik druhů chlebů, rohlíků,mnoho druhů sladkého i slaného pečiva. Dále sortiment cukrářský, větrníky, věnečky, rolády, řezy, atd. A také studená kuchyně, několik druhů pomazánek, salátů,ovocné jogurty a tvarohy.

Vše vyráběné v výrobnách Pekařství Řečice

Hlášení ze dne 19. 1. 2015

MUDr. Milan Lukáš oznamuje, že v ÚTERÝ DNE 20.1.2015 NEORDINUJE.

Zastupuje MUDr. Kudláček v Bystřici n.P. a MUDr. Bohanes v Nedvědici

Hlášení ze dne 22. 11. 2014

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v neděli 7.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2014

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2015

4)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU p.č. 261/1 a 261/3

5)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA JURÁNKA  M. O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU p.č. 36/2

6)-DISKUSE

Hlášení ze dne 14. 11. 2014

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE ODVOZ ODPADU V PONDĚLÍ 17.11.2014 BUDE Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU PŘESUNUT NA ÚTERÝ 18.11.2014 

Hlášení ze dne 30. 10. 2014

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje, že se bude konat ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

 v sobotu 8. 11. 2014 v 8.00 hodin (ráno)  v kanceláři obecního úřadu č.p.1

 

Na programu jednání bude zejména :

 

VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY OBCE

VOLBA PŘEDSEDY A ČLENŮ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU

Hlášení ze dne 4. 9. 2014

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v pátek 12.9. 2014 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

Na programu jednání bude :

 

INFORMACE O POSTUPU PRACÍ NA ÚPRAVĚ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ, 

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA MILANA DOSTÁLA O ODPRODEJ ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU , KTERÝ UŽÍVÁ JAKO PŘEDZAHRÁDKU, 

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ IVY ŠKUTOVÉ O ODPRODEJ ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU , KTERÝ UŽÍVÁ JAKO ZAHRÁDKU, 

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ O ODPRODEJ ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU , KTERÝ PAN VETRÁK ZASTAVĚL OBJEKTEM RD,

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI SDH O POŘÍZENÍ NOVÉHO BENZÍNOVÉHO ČERPADLA

PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY FIN. A KONTROLNÍHO VÝBORU

 RŮZNÉ

Hlášení ze dne 1. 9. 2014

V neděli 31.8.2014 byl zahájen výkup padaných jablek, Výkup bude probíhat v Dolní Rožínce č. 145  – ALFA ŠROT. Cena 1,– Kč/kg.

Hlášení ze dne 8. 6. 2014

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v sobotu 15.6. 2014 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

Na programu jednání bude :

 

1)-NÁVRH NA ZŘÍZENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM OBČANŮM H.ROŽÍNKY A VÝZNAMNÝM OSOBÁM

2)-NÁVRH NA ZŘÍZENÍ HNÍZDNÍ PODLOŽKY PRO ČÁPY NA TORZU LÍPY

3)-PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ O ODPRODEJ POZEMKU POD A KOLEM  OBJEKTU RD (bývalý dům p. Vetráka)

3)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

4)-RŮZNÉ

5)-DISKUSE

Hlášení ze dne 25. 2. 2014

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE OD DUBNA BUDE LETNÍ VYVÁŽENÍ ODPADU , TEDY 1 x ZA 14 DNÍ V SUDÉ TÝDNY

 

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v sobotu 15.3. 2014 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

Na programu jednání bude :

 

1)-ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE r.2013  

2)-ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

3)-PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4)- SCHVÁLENÝ  ROZPOČET NA ROK 2014

5)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

6)-RŮZNÉ

7)-DISKUSE

Hlášení ze dne 6. 12. 2013

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v neděli 22.12.2013 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU OBCE HORNÍ ROŽÍNKA K 31.12.2013

4)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2014

5)-DISKUSE

 

- Obecní úřad obce Horní Rožínka  PŘEJE VŠEM OBČANŮM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

Hlášení ze dne 18. 6. 2013

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v úterý 25.6. 2032 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

 

Na programu jednání bude :

 

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PRACÍ NA ÚPRAVĚ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ, RŮZNÉ

Hlášení ze dne 29. 3. 2013

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE ODVOZ ODPADU NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ BUDE PŘESUNUT NA ÚTERÝ .

OD DUBNA BUDE LETNÍ VYVÁŽENÍ ODPADU , TEDY 1 x ZA 14 DNÍ V SUDÉ TÝDNY

 

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v sobotu 13.4. 2013 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

 

1)-ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE za r.2012  

2)-ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

3)-PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2012 A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4)- PROJEDNÁNÍ NOVÝCH SMĚRNIC

5)- SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2013 S ROZPISEM

6)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

7)-RŮZNÉ

8)-DISKUSE

Hlášení ze dne 29. 11. 2012

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce     

v sobotu 15.12.2012 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU OBCE HORNÍ ROŽÍNKA K 31.12.2012

4)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2013

2)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O KÁCENÍ STROMŮ V KÚ HORNÍ ROŽÍNKA.

2)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ODPRODEJ POZEMKU OBCE ZAPLOCENÉHO A  UŽÍVANÉHO DŘÍVE P. VALOU  – ŽADATEL : P.SÝKORA

5)-DISKUSE

Hlášení ze dne 8. 3. 2012

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné  zasedání zastupitelstva obce

 v sobotu 24.3. 2012  v  19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu  

Na programu jednání bude :  

1)-ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE r.2011  a  ODSTRANĚNÍ VAD

2)-ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

3)-PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4)- PROJEDNÁNÍ NOVÝCH SMĚRNIC

5)- SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012 S ROZPISEM

6)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

7)-RŮZNÉ

8)-DISKUSE

Hlášení ze dne 14. 12. 2011

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat zasedání zastupitelstva obce     ve čtvrtek 29.12.2011 v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011.

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU OBCE HORNÍ ROŽÍNKA.

4)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2012

Obecní úřad obce Horní Rožínka  PŘEJE VŠEM OBČANŮM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

Hlášení ze dne 9. 6. 2011

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že :

 V OBCI HORNÍ ROŽÍNKA BUDE PROBÍHAT PRODEJ DRŮBEŽE (KUŘIC A KRŮT)

SVONA drůbežárna Mírovka prodává v úterý 14.6.2011 v 9:00 hod.u kapličky kuřice
 stáří 17.týdnů cena 130 Kč/ks a krůty stáří 10.týdnů,váha
 3–4 kg,cena 270 Kč/ks.

 Ing. Josef Svoboda
 tel. 777 98 98 47 

Hlášení ze dne 15. 5. 2011

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že

 MUDr. Milan Lukáš

praktický lékař pro dospělé

ve dnech

20.5.2011 (pá) a 26.5. – 27.5.2011 (čt.,pá)

neordinuje

Zastupuje:

MUDr. Pavel Kudláček v Bystřici n.p. na poliklinice

Ordinační hodiny:

Čtvrtek   13.00 – 18.00

Pátek  7.00 – 12.00

tel.: 566 688 247

Hlášení ze dne 30. 11. -0001

Obecní úřad obce Horní Rožínka oznamuje,že se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce 

v neděli 7.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu 

Na programu jednání bude : (zejména)

1)-PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA. A PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2014

2)-SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ PRO OBEC HORNÍ ROŽÍNKA.

3)-SCHVÁLENÍ VÝHLEDOVÉHO PLÁNU AKCÍ A DOTACÍ O KTERÉ BUDE OBEC HORNÍ ROŽÍNKA USILOVAT V ROCE 2015

4)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANÍ SCHWARZEROVÉ O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU p.č. 261/1 a 261/3

5)-PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA JURÁNKA  M. O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU p.č. 36/2

6)-DISKUSE

Hlášení ze dne 30. 11. -0001

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:

777–888–332

 

Nabízí:

 • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

 • broušení starých hrobů

 • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

 • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

 • dnes sleva až 30%

 • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777–888–332Kontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Ing. Luboš Vetešník
Tel.: +420 739 034 453

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign