Obec Horní Rožínka

Obecní úřad

Obecní úřad Horní Rožínka vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:

– evidence obyvatel

– místních a účelových komunikací na území obce

– obecného nakládání s vodami

- malých zdrojů znečištění ovzduší

– povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (žádost zde: žádost )

– povolování výherních hracích přístrojů

 

Adresa

Obecní úřad Horní Rožínka,
Horní Rožínka 1,
592 51 pošta Dolní Rožínka

Kontakty

Starosta: Josef Fendrych

 Mobil: +420 734 230 567, 

            +420 724 045 145

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Datová schránka: ID datové schránky obce Horní Rožínka je : whmax5h

Místostarosta: Ing. Luboš Vetešník

 Mobil: +420 739 034 453

 

Zastupitelstvo obce Horní Rožínka

Zvoleno ve volbách konaných ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014.

Změna po rezignaci starosty a místostarosty na vlastní žádost od 1.1.2018

 

Josef Fendrych – starosta obce  (neuvolněný člen OZ) 

Ing. Luboš Vetešník – místostarosta obce  (neuvolněný člen OZ)

Jiří Škorpík – předseda kontrolního výboru  (neuvolněný člen OZ)

Bohuslav Šejnoha – předseda finančního výboru  (neuvolněný člen OZ)

Anna Střešňáková  – člen zastupitelstva  (neuvolněný člen OZ)Kontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Josef Fendrych
Tel.: +420 724 045 145

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign