Obec Horní Rožínka

Obecní úřad

Obecní úřad Horní Rožínka vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:

– evidence obyvatel

– místních a účelových komunikací na území obce

– obecného nakládání s vodami

- malých zdrojů znečištění ovzduší

– povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (žádost zde: žádost )

– povolování výherních hracích přístrojů

 

Adresa

Obecní úřad Horní Rožínka,
Horní Rožínka 1,
592 51 pošta Dolní Rožínka

Kontakty

Starosta: ing. Luboš Vetešník

 Mobil:+420 739 034 453,

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Datová schránka: ID datové schránky obce Horní Rožínka je : whmax5h

Místostarosta: Miroslav Nykoliv

 Mobil: +420 604 424 882

 

Zastupitelstvo obce Horní Rožínka

Zvoleno ve volbách konaných ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018.

 Ing. Luboš Vetešník – starosta obce  (neuvolněný člen OZ) 

Miroslav Nykoliv – místostarosta obce  (neuvolněný člen OZ)

Jiří Škorpík – předseda kontrolního výboru  (neuvolněný člen OZ)

Josef Fendrych – předseda finančního výboru  (neuvolněný člen OZ)

Bohuslav Šejnoha – člen zastupitelstva  (neuvolněný člen OZ)Kontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Ing. Luboš Vetešník
Tel.: +420 739 034 453

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign