Obec Horní Rožínka

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název : Obecní úřad Horní Rožínka

Starosta : ing. Luboš Vetešník

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

Viz „Obecní úřad“.

4. Kontaktní spojení

  • Adresa úřadu: Horní Rožínka č.p. 1, 592 51 p. Dolní Rožínka
  • Telefon: 734 230 567,  739 034 453
  • Oficiální www stránka: http://www.hornirozinka.cz

5. Případné platby můžete poukázat: 28822–751/0100

6. IČO: 00599417

7. DIČ: neuvedeno

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Viz. Dokumenty/Rozpočet.

9. Žádosti o informace

E-mail obecního úřadu, viz. kontaktní adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. položka 4 Kontaktní spojení.

11. Opravné prostředky

Neuvedeno.

12. Formuláře

Neuvedeno.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích

Neuvedeno

14. Nejdůležitější předpisy

Neuvedeno

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz. samostatný odkaz.

17. Seznam organizací

Viz. samostatný odkaz.Kontakty obecního úřadu

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Napište nám!

Starosta: Josef Fendrych
Tel.: +420 724 045 145

Adresa:
Horní Rožínka 1
592 51 Dolní Rožínka

Marek Klusák webdesign