Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Obecní úřad

Obecní úřad Horní Rožínka vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:

– evidence obyvatel

– místních a účelových komunikací na území obce

– obecného nakládání s vodami

– malých zdrojů znečištění ovzduší

– povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (žádost zde: žádost)

– povolování výherních hracích přístrojů

Adresa

Obecní úřad Horní Rožínka,
Horní Rožínka 1,
592 51 pošta Dolní Rožínka

Kontakty

Starostka: Ing. Tereza Cilečková

Mobil: +420 604 193 183

E-mail: starosta@hornirozinka.cz

Datová schránka: ID datové schránky obce Horní Rožínka je: whmax5h

Místostarosta – Ing. Luboš Vetešník

Mobil: +420 739 034 453

Zastupitelstvo obce Horní Rožínka

Zvoleno ve volbách konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.

Ing. Tereza Cilečková – starostka obce  (neuvolněný člen OZ) 

Ing. Luboš Vetešník – místostarosta obce  (neuvolněný člen OZ)

Miroslav Nykoliv – člen zastupitelstva  (neuvolněný člen OZ)

Bc. Eva Střešňáková – člen zastupitelstva  (neuvolněný člen OZ)

Milan Chlumský – člen zastupitelstva  (neuvolněný člen OZ)